Tallillamme järjestetään sosiaalipedagogista hevostoimintaa yksilö- sekä ryhmätyöskentelynä. Toiminta sopii kaiken ikäisille.
Olkaahan yhteydessä Minnaan.

Minna on suorittanut Ypäjän Hevosopiston ja Turun Yliopiston järjestämän sosiaalipedagoginen hevostoiminta -täydennyskoulutuksen (25op)


Sosiaalipedagoinen hevostoiminta
- ennaltaehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä syrjäytymisen ehkäisyssä
- sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista talliyhteisössä
- ammatillista, vastuullista ja tavoitteellista

Tavoitteet:
- syrjäytymisen ehkäisy
- sosiaalinen kasvu
- hyvinvoinnin tukeminen

Toiminna peruselementit:
- yhteisöllisyys
- elämyksellisyys
- toiminnallisuus
- dialogisuus

Toiminnan lähtökohtana
- ihmisen ja hevosen vuorovaikutus
- talliyhteisö

Sovelluskohteita:
sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan käyttää
- lastensuojelun tukitoimena
- oppimisen tukena
- mielenterveys ja -päihdetyössä
- kuntouttavassa työtoiminnassa
- nuorten tukihenkilötoiminnassa
- ikäihmisten viriketoiminnassa
- sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa

Hevostoiminnan vaikutukset
Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta.
Hevostoiminnalla voidaan vaikuttaa esim. seuraaviin asioihin:
- tunnetaidot lisääntyvät
- itsetunto vahvistuu
- keskittymiskyky paranee
- sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot paranevat
- itsetuntemus lisääntyy
- pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus kehittyvät
- syy-seuraussuhteiden näkeminen kehittyy
- oppimaan oppiminen kehittyy
- lapsen tai nuoren sijoituksen uhka väistyy